Jak skalkulować roszczenie w sprawie o unieważnienie umowy kredytu w walucie obcej ?

W związku z tym, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-260/18 z 3 października 2019 r. w sprawie unieważnienia umowy kredytu w walucie obcej został wydany na kanwie sprawy dotyczącej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, powstaje pytanie jaka jest różnica pomiędzy kredytem indeksowanym do waluty obcej, a kredytem denominowanym w walucie obcej oraz jaka jest różnica w kalkulacji roszczenia unieważnienia takich umów. Częściowo odpowiedz na powyższe pytanie została udzielona we wpisie z dnia 12 października 2019 „Wyrok TSUE C-260/18 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie kredytów w walutach obcych”. Natomiast poniżej przedstawiamy przedmiotowe zagadnienie obrazowo, w formie infografiki.


www.ludwichowska.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Prawo pracy w czasach pandemii

Nowe zasady delegowania do pracy w ramach UE

6 sposobów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wprowadzonych Tarczą Antykryzysową