Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2020

Nowe zasady delegowania do pracy w ramach UE

Do 30 lipca 2020 r. Państwa Członkowskie UE powinny implementować do swojego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (dalej: Dyrektywa). W dniu 15 czerwca 2020 r. Rada Ministrów skierowała projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę do Sejmu, a w dniu 15 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie. Ustawa nie zostanie przyjęta do 30 lipca 2020 r. Tymczasem nowa Dyrektywa wprowadza istotne zmiany w zasadach delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Już powstało wiele wątpliwości i pytań wokół nowych przepisów i wszystko wskazuje na to, że dopiero praktyka i orzecznictwo sądów te wątpliwości wyjaśni. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w całej UE jest około 2 mln pracowników delegowanych, z czego ok. 430 tysięcy to pracownicy z Polski. Wprowadzone Dyrektywą nr 2018/957 zmiany zasad delegowania pracowników do pracy w UE …